MDI Ester 3 Komponentli Sistemler

Ürün Sertlik % NCO Ambalaj
Sarcoprene MST-3C 55A – 95A 16.5 ± 0.2 20 – 200 kg
Sarcoprene® MST-3C  reaksiyona girdi?inde 55 ShA – 95 ShA aras?nda sertlikler elde edilebilen MDI – Ester bazl? 3 bile?enli bir sistemdir.

Sarcoprene® MST-3C   geleneksel yüksek performansl? poliüretan elastomerlere k?yasla baz? aç?k performans avantajlar?na sahiptir. Poliüretan elastomerler, iyi çekme mukavemeti, yüksek elastikiyet ve mükemmel a??nma özellikleri sergilerler. ??leme s?cakl?klar?nda dü?ük viskozite ve daha dü?ük kimyasal tehlikeler de dahil olmak üzere i?leme aç?s?ndan aç?k avantajlar? vard?r.

Sarcoprene® MST-3C  sisteminin tipik kullan?m alanlar?, boru hatt? temizleme diskleri, pigler, makaralar, contalar ve eleklerdir.