Ki?isel Verilerin Korunmas?

KVKK ile ilgili olarak firmam?z?n ilgili dokümanlar?na a?a??daki linklerden ula?abilirsiniz.

Makrochemical

A.S.

Kromo Kimya

A.S.

Ki?isel Verilerin Korunmas? ve ??lenmesi, Ki?isel Veri Saklama ve ?mha Politikas? Politikas?

?ndir

?ndir

Çal??anlar? ve Çal??an Adaylar? Ki?isel Verilerin Korunmas? Ve ??lenmesi Politikas?

?ndir

?ndir

Genel Ayd?nlatma Metni

?ndir

?ndir

Ziyaretçi Ayd?nlatma Metni

?ndir

?ndir

?nternet Sitesi Gizlilik Politikas?

?ndir

?ndir

?nternet Sitesi Çerez Politikas? ve Ayd?nlatma Beyan?

?ndir

?ndir

Ba?vuru Formu

?ndir

?ndir

Çal??an Ayd?nlatma Metni

?ndir

?ndir