Tekstil Endüstrisi

Tekstil Yard?mc? Kimyasallar?

Makrochemical, tekstilin terbiyesinde, boyama öncesi ve sonras?nda kullan?lan tekstil yard?mc? kimyasallar?n?n üretim ve sat???n? yapmaktad?r. Üretimini, ?zmir Menemen Serbest Bölgesi’ndeki fabrikas?nda yapmakta, stoklar?n? Serbest Bölge fabrikas?nda ve ?zmir Çi?li AOSB’deki tesisinde tutmakta ve sevk etmektedir.

ISO 9001 belgesine sahip olan Makrochemical, tekstil yard?mc? kimyasallar? üretimini bu çerçevede, belirlenen ?artlara uygun, insan ve çevre sa?l???na duyarl?, yüksek kalitede ve her a?amas? izlenebilir ?ekilde gerçekle?tirmektedir.

?yon tutucular, Dispergatör ve Egalizatörler

MAKROCAL LA

Kasar ve boyama i?lemlerinde kullan?lan iyon tutucu ve dispergatör

MAKROCAL FE CONC

Kasar ve boyama i?lemlerinde kullan?lan iyon tutucu ve dispergatör toz kimyasal

MAKROGAL SC 70

Reaktif ve direkt boyarmaddelerle boyamada migrasyon efekti sa?layan egalizatör

MAKROTEX UD

Polyester elyaflar?n dispers boyalarla boyanmas?nda kullan?lan ve migrasyon efekti sa?layan aromatik ester ürünü

MAKROCOL TPL LIQUID

%100 PES kuma?lar?n HT’de boyanmas?nda kullan?lan dispergatör ve asit buffer çözeltisi

Pi?irme ve kasar malzemesi

MAKROCOL DBU CONC

Selüloz kuma? ve kar???mlar?n?n kasar ve pi?irme i?leminde kullan?lan özel ürün

Y?kama sabunu

MAKRODET RD

Reaktif ve direkt boyamada ve bask? sonras? kullan?labilen özel yap?da sabun

Fiksatör

MAKROFIX JL

Selüloz elyaf ve kar???mlar?n?n reaktif ve direkt boyanmas?ndan sonra kullan?lan formaldehit içermeyen fiksatör

Yumu?at?c?

MAKROQUAT FUR 80

Nonyonik amino fonksiyonel silikon ya?? emülsiyonu – Silikon yumu?at?c?

Bask? Kimyasal?

MAKROPRINT WHITE 400

Kaplama gücü ve kalitesi mükemmel düz ya da rotasyon bask? makineleri için uygun çok iyi partiküler yap?da mattwhite