TDI Ester Yüksek Performans Prepolimerleri

Ürün Sertlik % NCO Viskozite @ 80°C Ambalaj
Sarcoprene ST70A 70A ± 5 2.60 ± 0.2 2100 – 2700 cps 20 – 200 kg
Sarcoprene ST83A 83A ± 5 3.20 ± 0.2 1700 – 2300 cps 20 – 200 kg
Sarcoprene ST90A 90A ± 5 4.60 ± 0.2 1200 – 1800 cps 20 – 200 kg
Sarcoprene ST50D 50D ± 5 5.10 ± 0.2 1500 – 2100 cps 20 – 200 kg
Sarcoprene® elastomerler genelde kauçuk, plastikler veya metallerin sa?layamad??? özellikleri sa?lar. Ço?u genel amaçl? kauçuk ve plastikten daha geli?mi? solvent ve ya? direnci ve daha iyi termal kararl?l?k gösterirler.

Di?er çarp?c? özellikler aras?nda yüksek a??nma ve y?pranma direnci, mükemmel yük ta??ma kapasitesi, tokluk ve esneklik yer al?r.