TDI Ester Ekstra Solvent Dayan?ml? Prepolimerleri

Ürün Sertlik % NCO Viskozite @ 80°C Ambalaj
Sarcoprene STX32A 32A ± 3 2,55 ± 0.20 300 – 800 cps 20 – 200 kg
Sarcoprene STX55A 55A ± 3 4.80 ± 0.20 1000 – 1700 cps 20 – 200 kg
Sarcoprene® STX serisinden üretilen ürünler kimyasal, solvent ve boyalar?n olu?turaca?? y?prat?c?-korozif etkilere kar?? ola?anüstü dayan?ma sahiptir.
Bu grup prepolimerler yüksek solvent direncine sahip yumu?ak merdanelerin üretimi için tavsiye edilirler.