Katk? Malzemeleri / Yard?mc? Malzemeler

Sarcostat

Sarcostat ço?u poliüretan sistemler için uygun özellikte bir antistatik katk? maddesidir. elektrik direnci azalt?lm?? poliüretan ürünlerin üretilmesi için formüle edilmi?tir.

Sarcostat sistemi, poliüretan?n AS1334.9 Elektriksel Direnç Standard?n? kar??lamas? gereken madencilik uygulamalar?nda ba?ar?yla kullan?lmaktad?r.

Sarcostat ile üstün tokluk, yüksek uzama, mükemmel y?rt?lma mukavemeti ve a??nma direncine sahip elastomerler üretilir.

Sarcostat, oda s?cakl???nda veya yüksek s?cakl?klarda kolayca kullan?labilme avantaj? sunar.

Sarcocat

Sarcocat kal?ptan söküm süresini azaltan, reaksiyonun h?zl? ve ayn? zamanda dengeli gerçekle?mesini sa?layan bir katalizördür. Ürün performans?n? olumsuz etkilemez.